(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Трансформація фінансової звітності за МСФЗ

Трансформація фінансової звітності, балансу за МСФЗ — аудит фінансової звітності

Трансформація бухгалтерської звітності в стандарти МСФЗ; формати GAAP і IAS; методичне забезпечення постановки систем бухгалтерського обліку і організація внутрішнього обліку відповідно до МСФЗ і розробка облікової політики Вашої компанії відповідно до МСФЗ.

 

Фінансова звітність згідно з МСФЗ

Аудиторська фірма "АУДИТ ОПТІМ" (м. Київ) пропонує галузеві рішення з трансформації бухгалтерської звітності, сформованої відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку (П (С) БО), у фінансову звітність, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку (МСФЗ / МСБО).

Загальний підхід до трансформації грунтується на принципах, встановлених МСФЗ 1 «Ухвалення міжнародних стандартів фінансової звітності вперше».

У вартість послуги «аудит фінансової звітності» у Києві та по всій Україні входить складання аудиторського висновку та його переклад.

Аудит фінансової звітності, процес трансформації за МСФЗ включає наступні процедури:

 • Розрахунок рівня суттєвості за основними статтями активів і зобов’язань
 • Розробка і прийняття облікової політики для цілей МСФЗ
 • Оцінка необоротних активів (основних засобів, інвестиційної власності, нематеріальних активів, дохідних вкладень в матеріальні цінності, основних засобів, отриманих за договорами фінансової оренди) на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка запасів (сировини, матеріалів, витрат у незавершеному виробництві) на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка готової продукції та товарів для перепродажу на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка торгової дебіторської заборгованості на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка фінансових вкладень на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка витрат майбутніх періодів на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка статей капіталу на дату переходу на МСФЗ
 • Перерахунок курсових різниць, що виникли в зв’язку з розрахунками в іноземній валюті, на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості (розрахунків за позиками і кредитами) на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка поточної кредиторської заборгованості на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка статей активу і пасиву в зв’язку з переходом від застосування ПБО 18 «Розрахунок з податку на прибуток» до МСБО 12 на дату переходу на МСФЗ
 • Оцінка інших статей активів і зобов’язань на дату переходу на МСФЗ

Процес аудиту фінансової звітності реалізується шляхом переходу від оборотного балансу з деталізацією по балансових рахунках бухгалтерського обліку за П (С) БО до форм фінансової звітності, встановленим МСФЗ, і деталізуючим формам, які забезпечують належне розкриття інформації.

Якщо Ви бажаєте звернутися в нашу компанію — «АУДИТ-ОПТИМ» з питань аудиту фінансової звітності, зателефонуйте нам і  поставте Ваше запитання: (067) 449-03-47 — відділ аудиту;

Послуги аудиту фінансової звітності надаються сертифікованими фахівцями. Вартість послуг аудиту фінансової звітності в Києві договірна.

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

 • Ідентифікаційний код:  21613474
 • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
 • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
 • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
 • Режим роботи:  9-18 год. без перерви