(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Due Diligence (послуги "Дью ділідженс")

Якщо Ви плануєте покупку бізнесу, а також здійснити операції зі злиття (приєднання), то Вам необхідна комплексна перевірка об’єкта інвестування — Due Diligence.

Due Diligence (в перекладі з англійської означає забезпечення належної сумлінності, дью ділідженс) — це процедура формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, що включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об’єкта інвестування і безліч інших факторів, в першу чергу Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту. Повнота інформації, що надається при даному виді перевірки дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити всі переваги і недоліки співпраці.

 

Послуги Due Diligence у Києві та по Україні: навіщо потрібна процедура Due Diligence?

Оцінка вигод і зобов’язань передбачуваної операції проводиться шляхом аналізу всіх аспектів минулого, сьогодення і прогнозованого майбутнього придбаного бізнесу та виявлення будь-яких можливих ризиків.

Відсутність належної перевірки може стати причиною поганих фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, податкових і фінансових перевірок та інших більш неприємних наслідків.

Мета процедури Due Diligence — уникнути або максимально знизити існуючі підприємницькі ризики (економічні, правові, податкові, політичні, маркетингові),  зокрема:

 • Ризик придбання підприємства (пакета акцій) за завищеною вартістю;
 • Ризик невиконання зобов’язань підприємством-боржником;
 • Ризик втрати майна, грошей;
 • Ризик заподіяння шкоди (збитків), в т.ч. нематеріальних активів, наприклад, ділової репутації;
 • Ризик ініціювання судових позовів і їх несприятливих наслідків;
 • Ризик накладення арешту на майно або застосування інших забезпечувальних заходів;
 • Ризик визнання угоди недійсною;
 • Ризик накладення стягнення на майно, цінні папери (акції);
 • Ризик залучення до податкової, адміністративної або кримінальної відповідальності;
 • Ризик виникнення корпоративних конфліктів (захоплення, поглинання, судові тяжби);
 • Ризик втрати інтелектуальної власності (товарного знака, промислового зразка, винаходу, ноу-хау, комерційної ідеї, бізнес-плану і т.д.);
 • Політичні ризики і ризик втрати адміністративних ресурсів (зміна законодавства, зміна посадової особи, від яких залежав успіх або стабільність відповідного проекту, кримінальне переслідування);
 • Ризик недобросовісних дій конкурентів (змова з контрагентами, ініціювання «замовних» податкових, оперативних перевірок, цінова політика, лобіювання інтересів і т.д.);
 • Ризик неотримання або втрати відповідних дозволів, ліцензій, погоджень і т.д., від яких залежить проект, угода і т.д.

В об’єктивному і компетентну проведенні цих процедур зацікавлені обидві сторони: як інвестор (покупець), так і сторона, яка залучає  інвестиції (продавець).

 

Вас цікавить фінансовий, податковий Due diligence ("Дью ділідженс") у Києві або інших містах України?

Будь ласка, звертайтеся до фахівців Аудиторської фірми "Аудит Оптім".

Порядок проведення процедури Due Diligence:

В процесі надання послуг Due Diligence замовник може вибрати перевірку, що складається як з трьох етапів, так і з двох (аудит + юридична експертиза). Роботи можна розбити на три взаємопов’язані частини:

 • Оцінка бізнесу;
 • Оцінка системи бухгалтерського обліку та достовірності звітності і фінансовий аналіз; оцінка податкових ризиків;
 • Юридична оцінка ризиків (за зобов’язаннями), аналіз установчих документів.

Етап 1. Оцінка об’єкта інвестування

Мета даного етапу робіт — показати дійсні вартості підприємства в залежності від варіантів його подальшого використання (ринкова, інвестиційна або ліквідаційна).

Результатом даної роботи є Звіт про оцінку бізнесу.

Етап 2. Аудит системи бухгалтерського та податкового обліку

Метою аудиту є проведення фінансової перевірки, експертиза діяльності підприємства, а так само виділення податкових вигод і ризиків.

На цьому етапі проводиться:

 • Аналіз структури доходів та витрат аудируемой компанії;
 • Оцінка системи внутрішнього контролю;
 • Аналіз основних засобів, фінансових вкладень, дебіторської та кредиторської заборгованості, запасів компанії;
 • Аналіз кредитних договорів і зобов’язань, аналіз умовних зобов’язань, повноти та достовірності обліку активів і зобов’язань.
 • Заключна стадія роботи — виділенням потенційних податкових ризиків і вигод, а також виявлення та цифрове вираз потенційних податкових зобов’язань, наявних у Компанії.

За результатами перевірки Замовник отримує звіт з наступною структурою:

 • Аналіз структури доходів та витрат Компанії за аналізований період;
 • Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, що відноситься до витрат Компанії. Вибірковий аналіз якості та повноти документів, що підтверджують витрати Компанії;
 • Аналіз основних засобів: загальний склад, нарахований знос, результати переоцінки (якщо були);
 • Аналіз фінансових вкладень Компанії (структура, терміни, документальне підтвердження);
 • Аналіз дебіторської заборгованості, в т.ч. непідтвердженою;
 • Аналіз кредиторської заборгованості, в т.ч. простроченої;
 • Аналіз кредитних договорів і зобов’язань: склад кредиторів / позикодавців і обсяг залучених коштів, умови залучення кредитів і позик;
 • Аналіз умовних зобов’язань (штрафи; пені; поручительства, видані в забезпечення боргів третіх осіб; індосирувані векселі; позови, пред’явлені Компанії; застави та інші речове-правові обтяження майна Компанії);
 • Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов’язань, відображених за балансом Компанії;
 • Виявлення, узагальнення та, по можливості, цифрове вираз всіх істотних податкових ризиків, неврахованих і (або) потенційних податкових зобов’язань, наявних у Компанії.

Етап 3. Юридична експертиза.

Завданням юристів є проведення юридичної та правової експертизи установчих документів компанії, з метою максимально виявити ризики, пов’язані з її купівлею.

Юристи проводять:

 • Огляд установчих документів, їх юридичного статусу;
 • Огляд документів про корпоративне управління, рішень колегіальних органів управління та основних довіреностей;
 • Аналіз основних угод з акціями (частками) товариства, відомості про акціонерів, їх майнові та немайнові права;
 • Аналіз правомірності діяльності Товариства — наявність необхідних ліцензій, дозволів, сертифікатів;
 • Аналіз трудових відносин.

Так само юристами дається оцінка основних контрактів підприємства з метою виявлення несприятливих наслідків для покупця.

Результатом даного етапу є Звіт юристів.

 

Ціна на послуги Due Diligence (Дью Ділідженс)

Вартість послуги Due Diligence (Дью Ділідженс) ставить від 15 000 грн.

Як правило, всі етапи йдуть паралельно, що оптимізує процедуру перевірки і дозволяє не затягувати її за термінами.

Ви маєте право обмежитися тими чи іншими етапами, а також вибрати ті процедури, які на Вашу думку мають значення для прийняття рішення.

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

 • Ідентифікаційний код:  21613474
 • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
 • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
 • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
 • Режим роботи:  9-18 год. без перерви