(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Публікації

Робота аудиторських фірм не повинна обмежуватися лише аудитом?

Заклик обмежити діяльність аудиторських компаній тільки одним аудитом далеко не новий - цієї ідеї трохи менше 10 років, і вперше озвучила її Єврокомісія відразу після фінансової кризи.

Виконавчий директор Міжнародної федерації бухгалтерів Кевін Дейсі (Kevin Dacey), який посів свою нинішню посаду в березні цього року, не вважає виправданими поширені заклики до розбиття послуг "Великої четвірки", які особливо активізувалися після низки гучних скандалів на кшталт британського Carillion. У своїх закликах прихильники цієї ідеї відзначають, що світові аудиторські мережі "занадто великі", "занадто диверсифіковані", або просто "занадто злилися з фінансовими ринками".

Кевін Дейсі у відповідь на це зауважує, що ця критика не враховує того факту, що перетворення міжнародних аудиторських мереж в нинішні конгломерати з безліччю різних напрямків діяльності стало відповіддю на зрослий ринковий попит на висококласних фахівців у різних галузях, здатних проводити якісний аудит великих і складних, часто міжнародних бізнес-структур. Заклик обмежити діяльність аудиторських компаній тільки одним аудитом насправді далеко не новий - цієї ідеї трохи менше 10 років, і озвучила її Єврокомісія відразу після фінансової кризи. Але вона ж найбільш небезпечна - вважає Дейсі.

Від ідеї тоді відмовилися як від нежиттєздатної. Навіть тоді багато (в тому числі сама Єврокомісія) розуміли, що відділення аудиторських послуг від неаудіторскіх не допоможе поліпшити якість аудиту, залучити в компанію талановитих фахівців або просто поліпшити конкуренцію. Якраз навпаки, це зашкодить аудиторської галузі, і після кризи, коли рани були ще занадто свіжі, робити цього було ні в якому разі не можна.

Втім, і зараз це небажано. Фахівці мають сьогодні величезну важливість для аудиту: розвиток сучасних технологій, складні бізнес-моделі, запит на розширені розкриття з боку інвесторів - все це ускладнює звітність компаній, а значить, і її аудит. Щоб, як і раніше, брати під сумнів твердження менеджерів і перевіряти ще раз їх, аудиторським компаніям сьогодні необхідно безліч фахівців різного профілю - в оподаткуванні, кримінальних розслідуванням, оцінці тощо.

Незалежне дослідження 2016 року, яке провели британська Рада з фінансової звітності (FRC) та Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії (ICAS), з'ясувало, що тримати всіх цих фахівців в компанії тільки лише для одного аудиту просто неефективно. Це не забезпечує компанії ресурсами, необхідними для успішного аудиту, і не є життєздатною бізнес-моделлю, так як сам по собі аудит не зможе утримати таку кількість фахівців в компанії і виростити з них експертів. А ось якщо залишити діючу сьогодні модель з безліччю різних послуг, що надаються аудиторськими компаніями, то тут ці фахівці отримають можливість розвивати свої навички і рости, займаючись чимось ще крім аудиту.

Див. докладніше про послуги аудиту в Україні.

За матеріалами: POLITICO Pro та Gaap.ru

Детальніше
бухгалтерское обслуживание Киев

Бухгалтерское обслуживание в Киеве - бухгалтерские услуги, учет

Качественное бухгалтерское обслуживание в Киеве от лидера рынка - аудиторской компании «АУДИТ-ОПТИМ». Бухгалтерские услуги для ООО, ФОП, АО, восстановление бухгалтерского учета.

 

Бухгалтерское обслуживание в Киеве от Аудиторской компании «АУДИТ-ОПТИМ»

Мы обслуживаем как вновь созданные предприятия, так и предприятия, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность. В нашей компании четко отработаны процедуры принятия клиента и его дальнейшего ответственного обслуживания. Бухгалтерское обслуживание в Киеве выполняют специалисты со стажем работы главным бухгалтером не менее пяти лет.

 

Бухгалтерские услуги в Киеве - наши преимущества:

 • Экономия. Вам не придется заниматься вопросами социальных гарантий для бухгалтеров, тратиться на расходные материалы для оргтехники, арендовать дополнительное помещение и следить за обновлением правовых и бухгалтерских информационных систем.
 • Надежность. Заведомо высокий уровень профессионализма специалистов нашей фирмы исключает возможность допущения ошибок. В нашем распоряжении все виды информационных систем по законодательству, базы данных, несколько видов бухгалтерских программ, которые постоянно обновляются.

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ: цены на бухгалтерское обслуживание в Киеве для ФОП и предприятий

Стоимость бухгалтерского обслуживания в формате аутсорсинга определяется на договорной основе на основании опросного листа преддоговорного обследования и зависит от следующих факторов:

 • Используемая система налогообложения (общая/упрощенная/ЕНВД); количество хозяйственных операций в месяц; отрасль хозяйственной деятельности; осуществление экспортно-импортных операций; операции с нематериальными активами; операции с ценными бумагами; доля неденежных расчетов и т.д.

Для определения оптимальной схемы работы бухгалтерии Вашего предприятия и стоимости услуг бухгалтерского сопровождения, наши специалисты бесплатно выезжают на предприятие. Осуществляется определение состояния бухгалтерского учета на предприятии и наличие необходимой документации, предварительная разработка технологической схемы учета и порядка документооборота. На основании этой информации, мы производим оценку объема работ и стоимости бухгалтерского обслуживания.

Позвоните нам сейчас и получите консультацию специалиста-бухгалтера! (044) 425-74-99.

 

Услуги восстановления бухгалтерского учета (Киев и вся Украина)

Восстановление бухгалтерского учета - это комплекс мер по восстановлению запущенного учета в целом или отдельных его участков на основании уже имеющихся первичных документов или вновь созданных, приведения отчетности в соответствие с фактически имеющимися документами и восстановление недостающих документов. Услуга восстановления бухучета включает в себя также подачу в налоговые органы уточненной налоговой отчетности с приложением объяснений проведенных корректировок.

Если Ваша компания прошла аудиторскую проверку и результаты аудита требуют существенных корректировок бухгалтерского учета и отчетности, обращайтесь к нам. Мы сделаем эту работу системно, качественно, быстро. Деньги потрачены на аудит не пропадут зря!

Восстановление бухгалтерского учета (Киев и вся Украиныа) охватывает следующие аспекты:

 • Восстановление внутренних первичных документов;
 • Восстановление регистров бухгалтерского и налогового учета;
 • Подготовка исправительных проводок за прошлые периоды для отображения в текущей бухгалтерской отчетности;
 • Исчисление налогов;
 • Подготовка и сдача уточненных налоговых деклараций;
 • Анализ системы учета и подготовка рекомендаций по улучшению организации бухгалтерского учета компании;
 • Восстановление кадрового делопроизводства.

Необходимость восстановления бухгалтерского учета может быть вызвана: высоким риском применения штрафных санкций со стороны налоговых органов; необходимостью достижения «прозрачности» учета для пользователей; потребностью осуществлять анализ, планирование и управление деятельностью компании на основе корректных учетных данных.

Восстановление бухгалтерского учета может проводиться как в офисе клиента, так и в офисе аудиторской фирмы.

Вместе с восстановленным бухгалтерским учетом вы получаете также и отлаженную бухгалтерскую программу 1С-Предприятие, учитывающую все нюансы вашего бизнеса.

Аудиторская компания «Аудит-Оптим» (Киев) предоставляет профессиональные услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, разработки учетной политики, обеспечению постановки адекватного бухгалтерского учета Вашего предприятия в кратчайшие сроки. Существенным преимуществом нашей компании является опыт уверенного общения с контролирующими органами, знание действующих приемов защиты клиента, четкая аргументация апелляции, а также полная взаимозаменяемость сотрудников. Ваш бизнес никогда не будет брошен на самотек, мы всегда защитим интересы клиента.

 

Ведение бухгалтерского учета / Бухгалтерские услуги в Киеве и по всей  Украине

Это ведение различных участков бухгалтерского учета, налоговый учет, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, кадровый учет (приказы, штатное расписание, табели и т.д.), сдача отчетности в налоговые органы и фонды социального и пенсионного страхования.

Аутсорсинг бухгалтерского учета - это всегда залог успешной и стабильной деятельности бухгалтерии Вашего предприятия. Застрахуйте себя от ошибок и нерациональной траты времени, обратившись к высококвалифицированным специалистам АФ «Аудит-Оптим». Наши бухгалтеры разработают схему документооборота, учетную политику с учетом специфики именно Вашего предприятия, на основании которых будет вестись бухгалтерский учет. Опыт показывает, что средства, потраченные на постановку бухгалтерского учета, очень быстро окупаются за счет повышения эффективности работы.

Работая с нами, Вы всегда будете испытывать чувство защищенности и гармонии. Вы будете всегда иметь свежей и достоверной оперативной информации о состоянии дел на Вашем предприятии.

Правила ведения бухгалтерского учета в Украине регулируются Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а также национальными стандартами бухгалтерского учета. *

* ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» 16/07 / тысяча девятьсот девяносто девять г.N 996-XIV

Организация и ведение бухгалтерского учета

Статья 8. Организация бухгалтерского учета на предприятии

Детальніше

Аудит та бухгалтерські послуги - стажери без університетської освіти

Аудиторська компанія BDO не так давно оголосила про прийом 300 нових стажерів, частина з яких мала дипломи університетів, а частину взяли за схемою практичного навчання на робочому місці.

Сьогодні, коли молоді люди після школи вибирають собі кар'єру, вони, як правило, йдуть в університети для отримання диплома, оскільки це "традиція". Але часи змінюються. Як показують дослідження, сьогодні - особливо на Заході - дедалі більше число молодих фахівців вибирають альтернативний варіант входження в професію. Варіант, який починає все більше цінуватися і самими аудиторськими компаніями - професійне навчання на робочому місці. У той же час відносна популярність університетських дипломів поступово знижується через досить високу вартість навчання і пов'язану з цим необхідністю брати кредит.

Аудиторська компанія BDO не так давно оголосила про прийом 300 нових стажерів, частина з яких мала дипломи університетів, а частину взяли за схемою практичного навчання на робочому місці. Це прекрасна можливість порівняти, наскільки відрізняються ці схеми в очах самої BDO - однієї з найбільших, до речі, аудиторських мереж у світі.

Як випливає з опублікованого звіту, для випускників університетів підготовка займає три роки. У тих, хто навчаэться паралельно роботі, підготовка займає чотири роки. Проте, результат і в тому, і в іншому випадку однаковий: і ті, і інші стають дипломованими професійними бухгалтерами та можуть за вибором завершити в BDO 7 рівень професійної практичної кваліфікації з бухгалтерського обліку та оподаткування, еквівалентній магістерських диплому. Однак - додають автори звіту - студенти та їхні батьки часто просто не можуть вибрати для себе найкращий варіант, а звертатися за допомогою до консультантів по кар'єрі - не найкраща ідея.

 

Стажери в аудиторській компанії - навчання та робота

Два стажиста BDO в інтерв'ю пояснили свій варіант входження в професію. Так, Лайам Стреттон (Liam Stretton) - випускник університету і працює в податковій команді BDO в Бірмінгемі. Ешлі Стіл (Ashleigh Still) - фахівець офісу в Гілфорді, куди вона прийшла за програмою професійного практичного навчання в 2017. Коли першого запитали, чому він вирішив вивчати бухоблік і фінанси в університеті, Лайм Стреттон відповів: "Я завжди хотів вступити до університету і завжди цікавився фінансами, так що це виявилося очевидним вибором для мене". З іншого боку, Ешлі Стіл відповіла так: "Я дійсно думала про університет, але мене приваблювала ідея "заробітку по ходу навчання" і отримання комерційного досвіду паралельно з навчанням на сертифікацію. Можливість стати дипломованим бухгалтером за чотири роки без усяких студентських кредитів була привабливою".

Обидва молодих фахівця, однак, у своїх відповідях зазначили прагнення отримувати реальний практичний досвід в бухгалтерсько-аудиторської професії, що називається, "з перших рук". І в порівнянні з університетською освітою, це більшою мірою можна досягти саме з другим варіантом, так як тут кожен, хто навчається, відразу ж вчиться грати свою роль в діловому оточенні.

Перший робочий досвід, як правило, лякає, і неважливо, приходите ви на роботу з університету, або через програму стажування. Коли Лайма Стреттон попросили назвати основні складності, з якими він зіткнувся, він зазначив саме це. "Від стажера навчання паралельно роботі на повну ставку може зажадати великих зусиль. Це дуже відрізняється від навчання в коледжі чи університеті, де ви можете сфокусуватися виключно на іспитах". Втім, він додав, що в BDO передбачена оплата за іспити для студентів-майбутніх співробітників.

Зі свого боку Ешлі Стіл зазначає, що сьогодні поки що ще зберігається нерозуміння всіх переваг практичного навчання, а студенти а їхні батьки іноді навіть не знають про цю можливість, коли починають замислюватися про кар'єру для себе/своїх дітей.

 

Успішна кар'єра в аудиті чи бухгалтерському обліку для стажера

Своєю програмою стажування велика аудиторська компанія демонструє, що можна побудувати успішну кар'єру в різних країнах, включно з Україною, незалежно від того, який шлях обрати. Програма практичного навчання ніби доводить, що з будь-якого, кого беруть на фірму, можна зробити ефективного професійного бухгалтера з тим же, що і у інших, рівнем знань і досвіду. "Як можна очікувати від великої компанії, ви отримуєте дуже багато навчання і розвитку на шляху до професійної сертифікації, але ви також навчаєтеся навичкам і поведінці, які допоможуть вам стати успішними в своїй ролі".

Тим, хто тільки починає свій шлях, Лайм Стреттон рекомендує "не випускати жодної можливості". "Регулярно цікавтеся відгуками про свою роботу та результати, беріть участь у проектах, яких можуть виходити за межі ваших обов'язків, і беріть участь в соціальних заходах зі своїми колегами".

"Ходіть на ярмарки вакансій і беріть участь в переддипломних практиках або літніх школах, щоб отримати трохи практичного досвіду. І спілкуйтеся з іншими. Я просто не можу переоцінити програму стажування, університет - це не єдиний ваш шлях", - робить висновок Ешлі Стіл.

Врешті-решт приклад аудиторської фірми BDO показує, що неважливо, чи підете ви в університет, чи спробуєте варіант з практичним навчанням - можливості стати професійним бухгалтером рівні і в тому, і в іншому випадку. Просто потрібно підвищувати обізнаність молодих людей про альтернативний варіант приходу в професію, щоб вони мали можливість зважити для себе всі "за" і "проти".

За матеріалами: Accountancy Age та Gaap.Ru

Детальніше

Сторінка 3 із 10

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

 • Ідентифікаційний код:  21613474
 • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
 • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
 • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
 • Режим роботи:  9-18 год. без перерви