(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Публікації

Інвентаризація основних засобів у 2016 р.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Річна інвентаризація активів та зобов’язань з 2015 року проводиться за новими правилами, передбаченими  «Положенням з інвентаризації активів і зобов’язань» (далі — Положення № 879). Це Положення  введено в дію  з 1 січня 2015 року наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р., воно прийшло на зміну «Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженій наказом  Міністерства фінансів України від 11.08.1994р.N69, якою керувались комерційні (госпрозрахункові) підприємства та «Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», затвердженій наказом ГУ Держказначейства України від 30.10.1998 р. N90 , яка слугувала основним нормативним документом при проведенні інвентаризації установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

За новим Положенням  проводити інвентаризацію активів і зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності доведеться всім юридичним особам, створеним відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності. Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, який створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Для платників податку на прибуток результати такої інвентаризації матимуть істотне значення, тому що  активи і зобов’язання, що не відповідають критеріям визнання, не повинні відображатися у фінансовій звітності. Їх необхідно списати з відповідності з чинними нормативно-правовими актами.

Детальніше :  https://docs.google.com/document/d/1K-CahA2CGC5Gfv7L-No08uxmKIJ3k1HZPAGY9jx4Rqc/edit?usp=sharing

Детальніше

Сторінка 10 із 10

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

  • Ідентифікаційний код:  21613474
  • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
  • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
  • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
  • Режим роботи:  9-18 год. без перерви