(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Бухгалтер для ФОП у Києві - чи може ФОП взяти на роботу бухгалтера?

фоп бухгалтер

Фізичним особам - підприємцям (ФОП) у Києві та по всій Україні надано право вести тільки спрощений облік доходів і витрат. Тому виникає питання, чи може в принципі у ФОП працювати бухгалтер як найманий працівник за трудовим договором?

Фізичним особам - підприємцям (ФОП) у Києві та по всій Україні надано право вести тільки спрощений облік доходів і витрат. Тому виникає питання, чи може в принципі у ФОП працювати бухгалтер як найманий працівник за трудовим договором?

Здавалося б, навіщо ФОПу звертатися до послуг бухгалтера для ведення бухгалтерії, адже держава нібито зацікавлена в розвитку малого бізнесу і, відповідно, спрощення обліку? Але будь-який вітчизняний ФОП знає, що на практиці все далеко не так весело. А часом кількість і якість законодавчих змін у цій сфері призводить не до спрощення, а до виникнення великої плутанини.

Бухгалтерія для ФОП

У свою чергу, неправильне ведення бухгалтерії або взагалі відсутність ведення бухгалтерії у ФОП може привести не тільки до сплати величезних штрафів, а й до закриття бізнесу. Завдання бухгалтера, який надає бухгалтерські послуги для ФОП, - налагодити відповідне ведення бухгалтерії на основі первинної документації, своєчасно реагувати на зміни в законодавстві і намагатися оптимізувати оподаткування для процвітання бізнесу.

Тож, чи може ФОП найняти на роботу бухгалтера? На запитання, чи є два варіанти відповіді: за і проти. Далі наведемо аргументи на користь кожного з них.

Трудовий договір між ФОП і бухгалтером

Проти укладення трудового договору між фізичною особою-підприємцем та бухгалтером свідчать наступні факти:

По-перше, як вже зазначалося вище, ФОП не веде бухгалтерський облік, що є основним трудовим обов'язком бухгалтера. А в обов'язки бухгалтера входять:

 • самостійне ведення бухгалтерського обліку;
 • забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів.

По-друге, Законом про бухоблік передбачена можливість введення в штат посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером для підприємств. З цього можна зробити висновок, що головний бухгалтер може бути тільки у юридичної особи, а не у ФОП.

Але замість запису «бухгалтер» в трудовій книжці при прийомі на роботу, ФОП може оформити його з записом, наприклад, «консультант з бухгалтерського обліку» або «консультант з податків і зборів».

Бухгалтер і ФОП

На можливість укладення з бухгалтером саме трудового договору вказують ті факти, що, навіть не будучи зобов'язаним вести податковий облік, ФОПу потрібен бухгалтер, наприклад, для:

 • заповнення та ведення книг обліку доходів (або книги обліку доходів і витрат - залежно від системи оподаткування);
 • заповнення податкової звітності;
 • якщо у підприємця є наймані працівники, то: для сплати ПДФО та ЄСВ, заповнення та подання звітів за формою № 1ДФ і по формі № Д4);
 • заповнення первинних документів тощо.

Виконання саме цих обов'язків ФОП може покласти на бухгалтера в рамках трудового договору.

Тому чинне законодавство заборони на укладення такого договору не містить.

Таким чином, з аргументів «ЗА» робимо висновок, що ФОП може приймати працівника за трудовим договором із записом в трудовій книжці «бухгалтер».

Про право підпису

Особиста участь платника податків у податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь в таких відносинах (ст. 19 ПКУ).

У свою чергу, представництвом є правовідношення, в яких одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє (ст. 237 ЦКУ).

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків.

Податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органів податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку (п. 48.5 ПКУ)

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податків:

 • фізичної особи - платника податків або його законного представника;
 • особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації за договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Бухгалтеру - штатному працівнику може бути оформлено ЕЦП. Але право підпису уповноваженій особі замість ФОП має бути передано за дорученням.

Таким чином, податкова звітність може бути підписана представником платника податків з дотриманням норм ст. 19 ПКУ.

Що стосується первинних документів, то бухгалтер, який працює у ФОП, не тільки може, а й зобов'язаний підписувати первинні документи, складені ним.

Первинні документи є підтвердженням здійснення тієї чи іншої господарської операції, представляти ФОП в якій по виданій ним довіреності може найманий працівник, в тому числі і бухгалтер.

Про обов'язки підписувати первинні документи, складені бухгалтером, досить вказати в його посадовій інструкції без оформлення додаткових наказів.

Джерело: http://minfin.com.ua

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

 • Ідентифікаційний код:  21613474
 • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
 • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
 • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
 • Режим роботи:  9-18 год. без перерви