(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Відсутність правил внутрішнього трудового розпорядку — порушення законодавства про працю

Запитання: На нашому підприємстві відсутні Правила внутрішнього трудового розпорядку, чи є це порушенням законодавства про працю?

Відповідь:  Трудовий розпорядок на підприємствах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника чи вповноваженого ним органу та виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил (ст. 142 КЗпП). Правила внутрішнього трудового розпорядку — це локальний нормативний документ підприємства, який регламентує чітку організацію праці, зокрема, встановлює режим робочого дня та відпочинку, а також визначає взаємні обов’язки роботодавців і працівників.

Правила внутрішнього трудового розпорядку необхідно скласти в письмовій формі, оскільки вони вважаються документом з організації процесів управління.

Необхідність цього документа визначено в Кодексі законів України про працю (далі — КЗпП).Згідно з частиною першою ст. 21 КЗпП працівник зобов’язується виконувати роботу за трудовим договором і має дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку. У ст. 142 КЗпП передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу та виборним органом первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил.  У ст. 29 КЗпП прописано: до початку роботи за трудовим договором власник або вповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Відсутність правил внутрішнього трудового розпорядку є порушенням вимог законодавства про працю та передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств незалежно від їх форми власності та кількості працівників згідно із ч. 1 ст. 41 КпАП у вигляді накладення штрафу від 30 до 100 НМДГ (510 – 1700 грн).

Правила (витяг з правил) вивішуються на видному місці.

У правилах внутрішнього трудового розпорядку мають бути детально висвітлені всі аспекти організації праці на підприємстві:
•    порядок прийняття і звільнення працівників;
•    основні обов’язки працівників та роботодавця;
•    час початку і закінчення роботи, а також час закінчення роботи в передвихідні та передсвяткові дні;
•    час, наданий для відпочинку і харчування;
•    час і місце отримання заробітної плати;
•    порядок видання розпоряджень, що стосуються роботи;
•    порядок ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки;
•    види заохочень за успіхи в роботі та стягнень за порушення трудової дисципліни.

Крім цього, у зазначеному документі можуть міститися відомості про порядок використання службових телефонів і автомобілів, оплати за користування ними, а також правила спілкування між працівниками, тобто правила корпоративної поведінки.

Необхідно враховувати  що  зазначені в правилах внутрішнього трудового розпорядку вимоги, які погіршують становище працівників, передбачене положеннями чинного законодавства, є недійсними. Наприклад, якщо у правилах трудового розпорядку не передбачено, що тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів скорочується на одну годину, то це суперечить вимогам статті 53 КЗпП щодо тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Отже, положення правил щодо тривалості робочого дня в такому разі можна вважати недійсним. Розпорядження щодо обов’язкової присутності працівників на робочому місці під час обідньої перерви також прямо порушують вимоги статті 66 КЗпП, згідно з якою працівники використовують час перерви на свій розсуд, тобто на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

 

Основні положення Правил ВТР

обов'язки співробітника (систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, установлених Правилами ВТР, є підставою для звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП);
тривалість щоденної роботи (зміни) згідно з ч. 1 ст. 52 КЗпП;
час і закінчення щоденної роботи (ст. 57 КЗпП), у тому числі категорії працівників з режимом гнучкого робочого часу, ненормованим робочим часом;
порядок змінності (ст. 58 КЗпП);
час початку та закінчення перерви (ч. 2 ст. 66 КЗпП);
порядок заохочення персоналу (ст. 143 КЗпП).

Детальний вміст Правил ВТР урегульовано Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР № 213 від 20.07.84 р., які також до Правил ВТР включають:
порядок прийняття та звільнення;
обов'язки адміністрації;
відповідальність за порушення трудової дисципліни.

 

Порядок затвердження

Затвердженню правил внутрішнього трудового розпорядку передує досить копітка підготовча робота. Передусім складається проект документа, який передається працівникам підприємства для ознайомлення й внесення пропозицій. Такий проект розробляє власник підприємства або уповноважений ним орган спільно з представником профспілки. На практиці перший варіант проекту доручають скласти працівникові, що відповідає за загальне або кадрове діловодство.

Після внесення пропозицій власник подає проект правил на узгодження інспектору з охорони праці. Завдання інспектора полягає в перевірці відповідності правил нормам трудового законодавства і колективному договору. Якщо ж на підприємстві такої посади немає, то проект узгоджується з представником профспілки.

Увага! В законодавстві немає вимоги до власника в обов’язковому порядку враховувати всі пропозиції, які внесені до правил працівниками підприємства.

Узгоджений проект згідно зі статтею 142 КЗпП власник або уповноважений ним орган та представник профспілкової організації подають на затвердження трудовому колективу. Тобто правила, яких мають дотримуватися всі працівники підприємства, затверджуються загальними зборами трудового колективу.


Директор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ», Аудитор Трушкевич Т.М.

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

  • Ідентифікаційний код:  21613474
  • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
  • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
  • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
  • Режим роботи:  9-18 год. без перерви