(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Заходи

НАШІ ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У З'ЇЗДІ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ В ЯКОСТІ ДЕЛЕГАТІВ

Директор Компанії Тетяна Трушкевич та аудитор Ганна Ведмеденко були делегатами з’їзду аудиторів України,який відбувся 2-го березня 2017 р. в Українському Домі. Наші аудитори були делеговані на цей з’їзд від ВПГО «Спілка аудиторів України»,членами якої є всі аудитори Компанії «АУДИТ-ОПТІМ». Головним пунктом порядку денного з’їзду були - вибори до Аудиторської палати України.

Директор Компанії Тетяна Трушкевич та аудитор Ганна Ведмеденко були делегатами з’їзду аудиторів України,який відбувся 2-го березня 2017р. в Українському Домі. Наші аудитори були делеговані на цей з’їзд від ВПГО «Спілка аудиторів України»,членами якої є всі аудитори Компанії «АУДИТ-ОПТІМ». Головним пунктом порядку денного з’їзду були - вибори до Аудиторської палати України.

Професійна спілка ВПГО «Спілка аудиторів України», довірила нам обрати найдостойніших серед наших колег до складу Аудиторської палати України. Віддаючи свої голоси, ми та наші колеги усвідомлювали наступне: Новий склад Аудиторської палати обирається на найближчі п’ять років, тому було дуже важливо, щоб вся прогресивна спільнота об’єдналася навколо збереження професії аудитора.

Делегатом з’їзду була також серед нас Народний депутат України Ніна Южаніна, яка закликала учасників голосувати не проти когось, а за здобутки і досягнення кожного з кандидатів.

Народний депутат також запросила делегатів з’їзду до професійної дискусії навколо законопроекту № 6016 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», яким передбачено принципово нову систему суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. На прикінці лютого це питання було включено до порядку денного сесії Верховної Ради України.

Сподіваємося, у найближчій перспективі нам вдасться гармонізувати норми українського законодавства про аудиторську діяльність із законодавством Європейського Союзу.

Детальніше

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН"

Провідні аудитори Компанії «АУДИТ-ОПТІМ» прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН»,яка відбулася 1-го березня 2017року в Українському Домі. Директор АФ «АУДИТ-ОПТІМ» Тетяна Трушкевич працювала у Оргкомітеті від ВПГО «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» та приймала активну участь у підготовці Конференції.

Провідні аудитори Компанії «АУДИТ-ОПТІМ» прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН»,яка відбулася 1-го березня 2017року в Українському Домі. Директор АФ «АУДИТ-ОПТІМ» Тетяна Трушкевич працювала у Оргкомітеті від ВПГО «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» та приймала активну участь у підготовці Конференції.

На Конференції були присутні поважні гості у т.ч. Народні депутати України,провідні науковці,викладачі,директори аудиторських фірм та практикуючі аудитори, керівництво та представники інших професійних громадських організацій аудиторів. Рівень організації та успіх проведеного заходу в чергове показав як може об’єднати колег продуктивна праця та зусилля у піднесенні авторитету нашої аудиторської професії.

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН»

Учасники всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрямки реформування аудиту в Україні в контексті законодавчих змін» в переддень з’їзду аудиторів України 2 березня 2017 року, враховуючи накопичений досвід аудиторів та ставлячи на меті забезпечення ефективного розвитку вітчизняної системи регулювання та нагляду за аудиторською діяльністю, визнання її на міжнародному рівні, професійності та прозорості її діяльності, підняття престижу професії аудитора вирішили звернутись до аудиторської спільноти та надати настанову новому складу Аудиторської палати України, яка полягає в наступному:

Зосередитись на удосконаленні нормативно-правової бази аудиторської діяльності відповідно до вимог Європейської директиви 2006/43/ЄС, Міжнародних стандартів аудиту , Кодексу етики професійних бухгалтерів, європейських традицій та цінностей з урахуванням національних вимог.

Ключовим завданням нової АПУ при цьому має стати участь у доопрацюванні проекту нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та сприяння його проходженню у Верховній Раді України, а також створення умов для збалансованого перехідного періоду впровадження нового Закону.

Наступним пріоритетом для нової АПУ у нормативній сфері має бути забезпечення своєчасного перекладу та оприлюднення МСА; надання необхідних роз’яснень і тлумачень застосування МСА в спірних питаннях; рівні, однакові права для всіх аудиторів при виборі клієнтів; скорочення обмежень для роботи на всіх ринках аудиторських послуг; формування єдиного Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Ще одним важливим завданням оновленої АПУ повинно стати визнання пріоритетності якості аудиторських послуг та недопущення необґрунтованих претензій щодо роботи аудиторів, їх дискримінації та загрози їх професійній репутації (недопущення демпінгу та фіктивного штампування шаблонних аудиторських висновків).

Не менш важливим для нового складу АПУ має стати забезпечення визнання аудиторів України на міжнародному рівні шляхом співпраці з IFAC, у тому числі з питань впровадженням в аудиторську практику України міжнародних стандартів освіти.

Покращення діючої системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг шляхом залучення професійних організацій аудиторів, а також запровадження дисциплінарної відповідальності уповноважених контролерів з контролю якості за порушення етичних вимог під час проведення перевірок – ще одне пріоритетне завдання АПУ.

В числі важливих напрямків реформування аудиту новою АПУ - створення системи гарантій захисту аудиторів від незаконних та необґрунтованих претензій та рекламацій. Введення в дію «Порядку розгляду скарг» та встановлення чітких та прозорих критеріїв, які забезпечуватимуть обґрунтування застосування дисциплінарних заходів та сприятимуть прийняттю об’єктивних рішень АПУ за результатами розгляду.

Серед інших завдань реформування аудиту - впровадження нових стандартів інформаційного сервісу, відкритого електронного реєстру результатів зовнішніх перевірок системи контролю якості, розгляду скарг, реєстру суб’єктів аудиторської діяльності та професійних громадських організацій аудиторів та бухгалтерів для забезпечення прозорості діяльності АПУ. Постійне інформування в доступній формі професійної спільноти та громадськості щодо нововведень, заходів та результатів діяльності АПУ.

Важливим є забезпечення перегляду положень щодо аудиторської діяльності, зазначених у Постанові КМУ № 390 від 04.06.2015 р., яка є дискримінаційною по відношенню до аудиторських компаній та суттєво ускладнює роботу аудиторів, обмежує можливості їх професійної реалізації, професійні права та свободи.

Одним з важливих пріоритетів реформування аудиту має стати удосконалення системи підвищення кваліфікації шляхом урізноманітнення сучасної тематики та її щорічного оновлення; вільного вибору теми, навчального центру, викладачів; зміни організації процесу навчання та підвищення його якості; перегляду проходження щорічного удосконалення знань і розширення його форм.

У сфері реформування сертифікації нагальним є перегляд існуючих програм навчання та збільшення часу для вивчення питань практичного застосування МСА; адаптація міжнародного досвіду програм сертифікації для організації навчального процесу та проведення іспитів. Реалізація даних пріоритетних завдань реформування аудиту дозволить створити сприятливі умови для розвитку аудиторської діяльності в Україні, підвищення якості аудиту, захисту прав професійних аудиторів в Україні, визнанню вітчизняних аудиторів світовою спільнотою.

Детальніше

УЧАСТЬ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЗБОРАХ АУДИТОРІВ МІСТА КИЄВА І КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провідні аудитори та асистенти аудиторів компанії «АУДИТ-ОПТІМ» взяли участь у Регіональних зборах аудиторів міста Києва і Київської області, які відбулися 28 січня 2017 року за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.

Провідні аудитори та асистенти аудиторів компанії «АУДИТ-ОПТІМ» взяли участь у Регіональних зборах аудиторів міста Києва і Київської області, які відбулися 28 січня 2017 року за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.

Беручи активну участь у громадській роботі, як члени ВПГО «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ», аудитори компанії «АУДИТ-ОПТІМ» активно займалися підготовкою Регіональних зборів. Асистенти аудиторів АФ «АУДИТ-ОПТІМ», так само як і наші колеги з інших аудиторських компаній, допомагали у проведенні зборів, виконували функції адміністраторів та наглядачів.

З метою незалежного висунення делегатів на з’їзд аудиторів Аудиторською палатою України були внесені зміни в Порядок скликання та проведення з’їзду, які стосуються порядку голосування, зокрема шляхом індивідуального голосування по кожному з кандидатів.

Для демократичного висунення делегатів та з метою подолання та недопущення в подальшому негативних явищ в сфері вітчизняного аудиту Спілка аудитів України підтримала пряме голосування та підтримує незалежних аудиторів, які висунуті від громадських організацій та є членами Київського територіального відділення ВПГО Спілка аудиторів України (КТВ САУ), Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ПАБУ), Громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту» (ІСПОА), Ліги банківських аудиторів, Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів.

Детальніше

Сторінка 3 із 4

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

  • Ідентифікаційний код:  21613474
  • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
  • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
  • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
  • Режим роботи:  9-18 год. без перерви