(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Публікації

Бухгалтер для ФОП у Києві - чи може ФОП взяти на роботу бухгалтера?

Фізичним особам - підприємцям (ФОП) у Києві та по всій Україні надано право вести тільки спрощений облік доходів і витрат. Тому виникає питання, чи може в принципі у ФОП працювати бухгалтер як найманий працівник за трудовим договором?

Фізичним особам - підприємцям (ФОП) у Києві та по всій Україні надано право вести тільки спрощений облік доходів і витрат. Тому виникає питання, чи може в принципі у ФОП працювати бухгалтер як найманий працівник за трудовим договором?

Здавалося б, навіщо ФОПу звертатися до послуг бухгалтера для ведення бухгалтерії, адже держава нібито зацікавлена в розвитку малого бізнесу і, відповідно, спрощення обліку? Але будь-який вітчизняний ФОП знає, що на практиці все далеко не так весело. А часом кількість і якість законодавчих змін у цій сфері призводить не до спрощення, а до виникнення великої плутанини.

Бухгалтерія для ФОП

У свою чергу, неправильне ведення бухгалтерії або взагалі відсутність ведення бухгалтерії у ФОП може привести не тільки до сплати величезних штрафів, а й до закриття бізнесу. Завдання бухгалтера, який надає бухгалтерські послуги для ФОП, - налагодити відповідне ведення бухгалтерії на основі первинної документації, своєчасно реагувати на зміни в законодавстві і намагатися оптимізувати оподаткування для процвітання бізнесу.

Тож, чи може ФОП найняти на роботу бухгалтера? На запитання, чи є два варіанти відповіді: за і проти. Далі наведемо аргументи на користь кожного з них.

Трудовий договір між ФОП і бухгалтером

Проти укладення трудового договору між фізичною особою-підприємцем та бухгалтером свідчать наступні факти:

По-перше, як вже зазначалося вище, ФОП не веде бухгалтерський облік, що є основним трудовим обов'язком бухгалтера. А в обов'язки бухгалтера входять:

 • самостійне ведення бухгалтерського обліку;
 • забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів.

По-друге, Законом про бухоблік передбачена можливість введення в штат посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером для підприємств. З цього можна зробити висновок, що головний бухгалтер може бути тільки у юридичної особи, а не у ФОП.

Але замість запису «бухгалтер» в трудовій книжці при прийомі на роботу, ФОП може оформити його з записом, наприклад, «консультант з бухгалтерського обліку» або «консультант з податків і зборів».

Бухгалтер і ФОП

На можливість укладення з бухгалтером саме трудового договору вказують ті факти, що, навіть не будучи зобов'язаним вести податковий облік, ФОПу потрібен бухгалтер, наприклад, для:

 • заповнення та ведення книг обліку доходів (або книги обліку доходів і витрат - залежно від системи оподаткування);
 • заповнення податкової звітності;
 • якщо у підприємця є наймані працівники, то: для сплати ПДФО та ЄСВ, заповнення та подання звітів за формою № 1ДФ і по формі № Д4);
 • заповнення первинних документів тощо.

Виконання саме цих обов'язків ФОП може покласти на бухгалтера в рамках трудового договору.

Тому чинне законодавство заборони на укладення такого договору не містить.

Таким чином, з аргументів «ЗА» робимо висновок, що ФОП може приймати працівника за трудовим договором із записом в трудовій книжці «бухгалтер».

Про право підпису

Особиста участь платника податків у податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь в таких відносинах (ст. 19 ПКУ).

У свою чергу, представництвом є правовідношення, в яких одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє (ст. 237 ЦКУ).

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків.

Податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органів податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку (п. 48.5 ПКУ)

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податків:

 • фізичної особи - платника податків або його законного представника;
 • особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації за договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Бухгалтеру - штатному працівнику може бути оформлено ЕЦП. Але право підпису уповноваженій особі замість ФОП має бути передано за дорученням.

Таким чином, податкова звітність може бути підписана представником платника податків з дотриманням норм ст. 19 ПКУ.

Що стосується первинних документів, то бухгалтер, який працює у ФОП, не тільки може, а й зобов'язаний підписувати первинні документи, складені ним.

Первинні документи є підтвердженням здійснення тієї чи іншої господарської операції, представляти ФОП в якій по виданій ним довіреності може найманий працівник, в тому числі і бухгалтер.

Про обов'язки підписувати первинні документи, складені бухгалтером, досить вказати в його посадовій інструкції без оформлення додаткових наказів.

Джерело: http://minfin.com.ua

Детальніше
бухгалтерское обслуживание Киев

Бухгалтерское обслуживание в Киеве - бухгалтерские услуги, учет

Качественное бухгалтерское обслуживание в Киеве от лидера рынка - аудиторской компании «АУДИТ-ОПТИМ». Бухгалтерские услуги для ООО, ФОП, АО, восстановление бухгалтерского учета.

 

Бухгалтерское обслуживание в Киеве от Аудиторской компании «АУДИТ-ОПТИМ»

Мы обслуживаем как вновь созданные предприятия, так и предприятия, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность. В нашей компании четко отработаны процедуры принятия клиента и его дальнейшего ответственного обслуживания. Бухгалтерское обслуживание в Киеве выполняют специалисты со стажем работы главным бухгалтером не менее пяти лет.

 

Бухгалтерские услуги в Киеве - наши преимущества:

 • Экономия. Вам не придется заниматься вопросами социальных гарантий для бухгалтеров, тратиться на расходные материалы для оргтехники, арендовать дополнительное помещение и следить за обновлением правовых и бухгалтерских информационных систем.
 • Надежность. Заведомо высокий уровень профессионализма специалистов нашей фирмы исключает возможность допущения ошибок. В нашем распоряжении все виды информационных систем по законодательству, базы данных, несколько видов бухгалтерских программ, которые постоянно обновляются.

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ: цены на бухгалтерское обслуживание в Киеве для ФОП и предприятий

Стоимость бухгалтерского обслуживания в формате аутсорсинга определяется на договорной основе на основании опросного листа преддоговорного обследования и зависит от следующих факторов:

 • Используемая система налогообложения (общая/упрощенная/ЕНВД); количество хозяйственных операций в месяц; отрасль хозяйственной деятельности; осуществление экспортно-импортных операций; операции с нематериальными активами; операции с ценными бумагами; доля неденежных расчетов и т.д.

Для определения оптимальной схемы работы бухгалтерии Вашего предприятия и стоимости услуг бухгалтерского сопровождения, наши специалисты бесплатно выезжают на предприятие. Осуществляется определение состояния бухгалтерского учета на предприятии и наличие необходимой документации, предварительная разработка технологической схемы учета и порядка документооборота. На основании этой информации, мы производим оценку объема работ и стоимости бухгалтерского обслуживания.

Позвоните нам сейчас и получите консультацию специалиста-бухгалтера! (044) 425-74-99.

 

Услуги восстановления бухгалтерского учета (Киев и вся Украина)

Восстановление бухгалтерского учета - это комплекс мер по восстановлению запущенного учета в целом или отдельных его участков на основании уже имеющихся первичных документов или вновь созданных, приведения отчетности в соответствие с фактически имеющимися документами и восстановление недостающих документов. Услуга восстановления бухучета включает в себя также подачу в налоговые органы уточненной налоговой отчетности с приложением объяснений проведенных корректировок.

Если Ваша компания прошла аудиторскую проверку и результаты аудита требуют существенных корректировок бухгалтерского учета и отчетности, обращайтесь к нам. Мы сделаем эту работу системно, качественно, быстро. Деньги потрачены на аудит не пропадут зря!

Восстановление бухгалтерского учета (Киев и вся Украиныа) охватывает следующие аспекты:

 • Восстановление внутренних первичных документов;
 • Восстановление регистров бухгалтерского и налогового учета;
 • Подготовка исправительных проводок за прошлые периоды для отображения в текущей бухгалтерской отчетности;
 • Исчисление налогов;
 • Подготовка и сдача уточненных налоговых деклараций;
 • Анализ системы учета и подготовка рекомендаций по улучшению организации бухгалтерского учета компании;
 • Восстановление кадрового делопроизводства.

Необходимость восстановления бухгалтерского учета может быть вызвана: высоким риском применения штрафных санкций со стороны налоговых органов; необходимостью достижения «прозрачности» учета для пользователей; потребностью осуществлять анализ, планирование и управление деятельностью компании на основе корректных учетных данных.

Восстановление бухгалтерского учета может проводиться как в офисе клиента, так и в офисе аудиторской фирмы.

Вместе с восстановленным бухгалтерским учетом вы получаете также и отлаженную бухгалтерскую программу 1С-Предприятие, учитывающую все нюансы вашего бизнеса.

Аудиторская компания «Аудит-Оптим» (Киев) предоставляет профессиональные услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, разработки учетной политики, обеспечению постановки адекватного бухгалтерского учета Вашего предприятия в кратчайшие сроки. Существенным преимуществом нашей компании является опыт уверенного общения с контролирующими органами, знание действующих приемов защиты клиента, четкая аргументация апелляции, а также полная взаимозаменяемость сотрудников. Ваш бизнес никогда не будет брошен на самотек, мы всегда защитим интересы клиента.

 

Ведение бухгалтерского учета / Бухгалтерские услуги в Киеве и по всей  Украине

Это ведение различных участков бухгалтерского учета, налоговый учет, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, кадровый учет (приказы, штатное расписание, табели и т.д.), сдача отчетности в налоговые органы и фонды социального и пенсионного страхования.

Аутсорсинг бухгалтерского учета - это всегда залог успешной и стабильной деятельности бухгалтерии Вашего предприятия. Застрахуйте себя от ошибок и нерациональной траты времени, обратившись к высококвалифицированным специалистам АФ «Аудит-Оптим». Наши бухгалтеры разработают схему документооборота, учетную политику с учетом специфики именно Вашего предприятия, на основании которых будет вестись бухгалтерский учет. Опыт показывает, что средства, потраченные на постановку бухгалтерского учета, очень быстро окупаются за счет повышения эффективности работы.

Работая с нами, Вы всегда будете испытывать чувство защищенности и гармонии. Вы будете всегда иметь свежей и достоверной оперативной информации о состоянии дел на Вашем предприятии.

Правила ведения бухгалтерского учета в Украине регулируются Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а также национальными стандартами бухгалтерского учета. *

* ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» 16/07 / тысяча девятьсот девяносто девять г.N 996-XIV

Организация и ведение бухгалтерского учета

Статья 8. Организация бухгалтерского учета на предприятии

Детальніше

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Государственная фискальная служба Украины издала индивидуальную налоговую консультацию (от 03.07.2017 г. N 938/6/99-99-14-01-02-15/ІПК) по вопросу раскрытия дополнительной информации о трансфертном ценообразовании (ТЦО) и контролируемых операциях.

Государственная фискальная служба Украины издала индивидуальную налоговую консультацию (от 03.07.2017 г. N 938/6/99-99-14-01-02-15/ІПК) по вопросу раскрытия дополнительной информации о трансфертном  ценообразовании (ТЦО) и контролируемых операциях.

Основным посылом данной консультации является то, что документация по ТЦО должна стать постоянно пополняющимся «живым архивом». Т.к. Законом N 1797 от 21.12.2016г. расширено содержание документации, которую налогоплательщики, осуществляющие контролируемые операции, должны составлять и хранить за каждый отчетный период, ДФС утверждает:

Несмотря на то, что к документации по контролируемым операциям, осуществленным в 2015-2016 годах, применяются нормы Кодекса действующие на момент осуществления контролируемых операций, также документация по таким контролируемым операциям должна содержать информацию в соответствии с требованиями пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодекса, действующими на момент направления запроса ГФС. Следовательно, в случае получения налогоплательщиком запроса о представлении документации по ТЦО, по контролируемым операциям за 2015-2016 годы после 01.01.2017 г., такая документация должна содержать информацию в соответствии с пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодекса с учетом требований Закона N 1797.

Напомним, что в соответствии с  Законом от 21.12. 2016 N 1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", дополнительно к перечню информации, которая указывалась в документации по трансфертному ценообразованию в соответствии с предыдущими правилами подпункта 39.4.6 Кодекса, налогоплательщик должен еще раскрыть:

 • сведения о лицах, корпоративными правами которых в размере 20 и более процентов владеет налогоплательщик. Данные должны быть такими, что позволяют идентифицировать таких связанных лиц (включая наименование государств (территорий), налоговыми резидентами которых являются лица, код лица, установленный в стране их регистрации) и раскрывать информацию относительно критериев признания таких лиц связанными;
 • информацию о лицах, которым налогоплательщик предоставляет местные управленческие отчеты;
 • описание структуры управления налогоплательщика, схему его организационной структуры;
 • описание деятельности и стратегии деловой активности, осуществляемой налогоплательщиком, в частности экономические условия деятельности, анализ соответствующих рынков товаров (работ, услуг), на которых осуществляет свою деятельность налогоплательщик, информацию об основных конкурентах;
 • сведения относительно участия налогоплательщика в реструктуризации бизнеса или передачи нематериальных активов в отчетном или предыдущем году, с объяснением аспектов этих операций, которые повлияли или влияют на деятельность налогоплательщика;
 • копии договоров (контрактов), касающихся контролируемой операции;
 • сведения о фактически произведенных расчетах в контролируемой операции (сумму и валюту платежей, дату, платежные документы).

Учитывая тот факт, что сроки давности по проверке контролируемых операций составляет 7 лет, по всей видимости, предприятия, которые обязаны отчитываться по контролируемым операциям, на протяжении 7 лет будут должны доукомплектовывать документы по ТЦО в свете очередных изменений законодательства по вопросам, касающимся контролируемых операций. www.profiwins.com.ua/ru/letters-and-orders/gna/10267-938.html

Детальніше

Сторінка 7 із 9

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

 • Ідентифікаційний код:  21613474
 • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
 • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
 • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
 • Режим роботи:  9-18 год. без перерви