(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Новини

Оподаткування доходів нерезидентів-юросіб із 01.01.2017 р.: основні зміни

 Зміни до п. 141.4 ПКУПідстава: пп. 3 п. 72 р. І Закону № 1797.  Чинні з 01.01.2017 р.

Окрім усіх інших змін, які зачепили податок на прибуток (ми про них розповідали в матеріалі «Зміни-2017 із податку на прибуток: неістотно істотні»), нововведення торкнулись і тонкощів оподаткування нерезидентів. Розгляньмо їх детально.

Загальні правила не змінилися

Перше та найважливіше — загальний порядок оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України НЕ змінився. Тобто, як і раніше, оподаткуванню підлягають доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, перелік яких закріплено в пп. 141.4.1 ПКУ (перелік також не змінився).

А саме: резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента чи вповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у т.ч. на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів за ставкою в розмірі 15% (крім доходів, зазначених у пп.пп. 141.4.3–141.4.6 і 141.4.11 ПКУїх суми та за їх рахунокякий сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Детальніше про те, як утримати цей податок і як його перерахувати до бюджету, читайте в матеріалах «Як визначити бенефіціарний статус під час виплати доходу нерезиденту»«Резидент виплачує дохід нерезиденту: за яким курсом треба сплачувати податок на репатріацію до бюджету» та «Податок із доходів нерезидента: бухгалтерський облік» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Новий порядок оподаткування процентів за позиками чи фінансовими кредитами

Закон № 1797 додав у ПКУ нову норму (пп. 141.4.11 ПКУ), яка регулює порядок оподаткування доходів нерезидентів у вигляді процентів за позиками чи фінансовими кредитами, наданими резидентам.

Зокрема, такі доходи оподатковуються за ставкою в розмірі 5% у джерела виплати таких доходів і за рахунок цих доходів. Своєю чергою, одночасно повинні бути дотримані такі умови:

а) кошти, надані нерезидентом за позикою чи фінансовим кредитом, залучені ним шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого КМУ;

б) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання (прямо чи опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту;

в) нерезидент, якому виплачуються проценти, і/або вповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого КМУ. Нині такий перелік затверджено розпорядженням КМУ «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» від 16.09.2015 р. № 977-р.

Крім цього нового порядку оподаткування процентів за позикою або фінансовим кредитом, Закон № 1797 узагалі передбачив звільнення від оподаткування таких доходів в окремих випадках. Такі спецправила закріплені в п.п. 46–47 підрозділу 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Так, звільняються від оподаткування доходи, які сплачені або сплачуються резидентом на користь нерезидента чи вповноваженої ним особи у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, які:

  • були надані резидентам до 31.12.2016 р.ЯКЩО кошти, надані нерезидентом за позикою чи фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі ТА відповідають умовам пп.пп. «б» і «в»  пп. 141.4.11 ПКУ;
  • були надані резидентам у період із 01.01.2017 р. до 31.12.2018 р., ЯКЩО такі доходи відповідають умовам пп. 141.4.11 ПКУ.

Ірина ЛІТВІНЧУК,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

 

Детальніше

Щодо резерву сумнівних боргів при визначенні об'єкта оподаткування

Державна фіскальна служба України видала черговий лист від 18.11.2016 № 24924/6/99-99-15-02-02-15  з роз’ясненнями порядку коригування  фінансового результату до оподаткування на суму резерву сумнівних боргів.

Державна фіскальна служба України видала черговий лист від 18.11.2016 № 24924/6/99-99-15-02-02-15  з роз’ясненнями порядку коригування  фінансового результату до оподаткування на суму резерву сумнівних боргів.

Лист ДФС від 18.11.2016 № 24924/6/99-99-15-02-02-15

24.11.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму списаних податкових зобов’язань з ПДВ та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Розділом ІІІ Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з визнання податкових зобов’язань з ПДВ. Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996).

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996).

Водночас слід зазначити, що положеннями п. 139.2 ст. 139 Кодексу визначено порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів.

Так, згідно з вимогами п.п. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

За матеріалами ресурсу  Державна фіскальна служба України http://sfs.gov.ua/

Детальніше

З 1 грудня — нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Насамперед нагадаємо, які розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати діють на даний час та як вони зміняться з 1 грудня 2016 року згідно з Законом №1384-VIII (див. таблицю)

Насамперед нагадаємо, які розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати діють на даний час та як вони зміняться з 1 грудня 2016 року згідно з Законом №1384-VIII (див. таблицю)

Розмір прожиткового мінімуму на 2016 рік з 01.05 з 01.12
Працездатні особи 1450 грн 1600 грн
Особи, які втратили працездатність 1130 грн 1247 грн
Діти віком до 6 років 1228 грн 1355 грн
Діти віком від 6 до 18 років 1531 грн 1689 грн
Загальний показник 1399 грн 1544 грн
Розмір мінімальної зарплати на 2016 рік 1450 грн 1600 грн
Розмір погодинної мін. зарплати на 2016 рік 8,69 грн 9,59 грн

На що вплине зміна цих показників з 1 грудня 2016 року

1) Зміниться максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. З 1 грудня він становитиме 40 000 грн(на сьогодні — 36250 грн). Докладніше >>;

2) Мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2016 році для платників єдиного податку

База нарахування ЄСВ з 01.05 по 30.11 з 01.12 по 31.12
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1450 грн 1600 грн
Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 36 250 грн 40 000 грн
Максимальний розмір ЄСВ (22% від максимальної бази) сплачується добровільно за бажанням платника єдиного податку 7975 грн 8800 грн
Мінімальна заробітна плата 1450 грн 1600 грн
Мінімальний розмір ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) 319 грн 352 грн

3) Мінімальний розмір статутних капіталів господарських товариств з 1 грудня становитиме 2 000 000 грн (на сьогодні — 1 812 500 грн). Більше у довіднику >>

Натомість залишаться незмінними:

граничний розмір добових — 275,60 грн (по Україні) та 1033,50 грн (за кордон);

сума податкової соцпільги  (689 грн), а також граничний розмір доходу, який дає право на ПСП (1930 грн). Більше у довіднику >> Новини на тему читайте тут і ось тут;

сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків. Докладніше >>

суми нецільової благодійної допомоги. Матеріал на тему >>

ставки єдиного податку для І та ІІ групи. Більше про це тут , а також у довіднику.

ставки податку на нерухоме майно. Новина на тему>>

Ці показники обчислюються на основі розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Детальніше

Сторінка 3 із 4

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

  • Ідентифікаційний код:  21613474
  • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
  • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
  • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
  • Режим роботи:  9-18 год. без перерви