(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Новини

Бухгалтерські послуги для ФОП - грядуть серйозні зміни?

У парламенті зареєстровано два законопроекти, метою яких є детінізація розрахунків у сфері торгівлі та послуг, а також уніфікація обліку доходів і витрат ФОП.

Народні депутати з фракції БПП (Руслан Демчак, Геннадій Чекіта, Андрій Шинькович та інші) вирішили зайнятися питанням визначення реального обороту готівкових коштів у ФОП.

Вони зареєстрували в парламенті два законопроекти, метою яких бачать детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, а також уніфікацію обліку доходів і витрат ФОП, зокрема й тих, які користуються послугами бухгалтерського обслуговування ФОП у Києві та інших містах України:

• проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення умов для детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№ 6757 від 17.07.2017 р)

• проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів по детінізації звернення торгівлі та послуг уніфікації обліку доходів і витрат фізичними особами-підприємцями (№ 6758 від 17.07.2017 р)

Станом на 1 жовтня 2016 року, якщо вірити оцінкам експертів, з усіх зареєстрованих в Україні ФОП близько 65% фактично не ведуть власний малий бізнес, а просто використовуються як «внутрішній офшор» третіми особами - реальними власниками бізнесу, говориться в пояснювальній записці до законопроектів.

Законодавці впевнені, що така ситуація можлива тільки внаслідок того, що на сьогоднішній день немає жодного дієвого механізму визначення реального обороту готівкових коштів ФОП - платників єдиного податку, оскільки останні на законодавчому рівні звільнені від обов'язку застосування єдиного цивілізованого способу фіксації готівкових надходжень у вигляді реєстраторів розрахункових операцій.

Запропоновані законопроектами зміни, на думку депутатів, нібито покликані захистити інтереси реальних «малих» підприємців, які в непростих економічних умовах самостійно займаються підприємницькою діяльністю і сумлінно платять податки.

При цьому більш дієвого способу фіксації реального обсягу торгової виручки, як-то обов'язкове використання РРО та здійснення обліку придбаних товарів (послуг) на підставі належним чином оформлених первинних документів, народні обранці не бачать.

«Мінфін» призводить ключові ініціативи народних депутатів:

• введення єдиної форми обліку доходів і витрат у вигляді книги обліку доходів і витрат для всіх ФОП з переліком цілком простих і зрозумілих обов'язкових;

• визначення зобов'язання зберігання первинних документів, що підтверджують витрати ФОП протягом 3-х років;

• введення спрощеного обліку витрат за уніфікованою формою тільки тими суб'єктами спрощеної системи оподаткування 2 і 3 груп, які не звільнені від обов'язку застосування РРО;

• врегулювання обов'язки застосування РРО при здійсненні торгівлі дистанційним способом;

• запровадження обов'язку застосування РРО для ФОП, які в основному використовуються в цілях легалізації тіньового обороту технічно складних побутових товарів, ювелірних виробів і лікарських засобів незалежно від площі місця здійснення діяльності;

• врегулювання питання терміну передачі готівки в касу або здачі їх в банк для переказу і зарахування на банківський рахунок продавця - при здійсненні продажу товарів дистанційним способом, тобто вирішення проблеми так званого «касового розриву».

І хоча поки законопроекти тільки надійшли на розгляд до Верховної Ради і ще очікуються громадські обговорення, підприємцям, які здійснюють діяльність з продажу товарів (надання послуг) потрібно готуватися до:

• здійснення спрощеного обліку товарних запасів в єдиній книзі обліку доходів і витрат;

• обов'язкового отриманню первинних документів на придбані товари (роботи, послуги);

• обов'язки застосування РРО.

Джерело: http://minfin.com.ua

Найкращий спосіб убезпечити себе від будь-яких ризиків - замовити послуги бухгалтерського обслуговування ФОП у Києві та інших містах України від Аудиторської фірми "Аудит Оптім"?

Детальніше

Представление финансовой отчетности вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль предприятий

 В преддверии приближающихся сроков подачи деклараций о прибыли предприятий за 1 квартал 2017 г., есть необходимость напомнить о неотъемлемом теперь уже приложении к декларации - т.е. финансовой отчетности.

В преддверии приближающихся сроков подачи деклараций о прибыли предприятий за 1 квартал 2017 г., есть необходимость напомнить о неотъемлемом теперь уже приложении к декларации - т.е. финансовой отчетности.

ДФС в своем письме от 27.02.17 г. последовательно обосновала необходимость подачи, вместе с декларацией о прибыли, квартальной фин. отчетности субъектами малого предпринимательства, для которых законодательством предусмотрено представление лишь годовой финансовой отчетности.

В качестве основного аргумента приводится п.п.5.2.ст.5 НКУ. См. подробнее лист Міністерства фінансів України від 21.02.2017 р. N 11130-02-2/4779 Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.

Детальніше

Расходы на уплату процентов в налоговом учёте

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 15.11.2016 г. N 24550/6/99-99-15-02-02-15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 15.11.2016 г. N 24550/6/99-99-15-02-02-15

Государственная фискальная служба Украины рассмотрела письмо относительно корректировки финансового результата до налогообложения при применении п. 140.2 и п. 140.3 ст. 140 Кодекса и, руководствуясь ст. 52 Налогового кодекса Украины (далее -Кодекс), сообщает

Согласно пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодекса объектом обложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, определяемая путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, на разницы, возникающие в соответствии с положениями раздела III «Налог на прибыль предприятий» Кодекса.

Для плательщика налога, у которого сумма долговых обязательств, определенных в пункте 140.1 этой статьи, возникшая по операциям со связанными лицами — нерезидентами, превышает сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, более чем в 10 раз), финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму превышения начисленных в бухгалтерском учете процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам над 50 процентами суммы финансового результата до налогообложения, финансовых расходов и суммы амортизационных отчислений по данным финансовой отчетности отчетного налогового периода, в котором осуществляется начисление таких процентов (п. 140.2 ст. 140 Кодекса).

Сумма долговых обязательств и собственного капитала для целей этого пункта определяется как среднее арифметическое значений долговых обязательств и собственного капитала на начало и конец отчетного налогового периода с учетом процентов, указанных в п. 140.3 ст. 140 Кодекса.

Следовательно, формула для расчета разницы, определяемой в соответствии с п. 140.2 ст. 140 Кодекса применяется с учетом следующих особенностей:

С збільш = СП — (ФРО + ФВ + АВ)* / 2, где С збільш — сумма, на которую увеличивается финансовый результат до налогообложения;

СП — сумма процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам, начисленная в бухгалтерском учете плательщика налога;

ФРО — финансовый результат до налогообложения по данным финансовой отчетности отчетного налогового периода, в котором осуществляется начисление таких процентов;

ФВ — финансовые расходы по данным финансовой отчетности отчетного налогового периода, в котором осуществляется начисление таких процентов;

АВ — сумма амортизационных отчислений по данным финансовой отчетности отчетного налогового периода, в котором осуществляется начисление таких процентов.

* — в случае, если суммарное значение показателей финансового результата до налогообложения, финансовых расходов и суммы амортизационных отчислений имеет отрицательное значение, то финансовый результат до налогообложения увеличивается на на всю сумму начисленных процентов по долговым обязательствам, возникшим по операциям со связанными лицами — нерезидентами. (С збільш = СП).

Согласно п. 20 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» Кодекса расходы на уплату процентов, которые отвечали требованиям п. 141.1 ст. 141 раздела III Кодекса в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года, но не отнесенные в состав расходов производства (обращения) согласно положений п. 141.2 ст. 141 раздела III Кодекса в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года, подлежат учету при определении финансового результата до налогообложения будущих отчетных налоговых периодов с 1 января 2015 года с учетом ограничения, предусмотренного п. 140.3 ст. 140 раздела III Кодекса.

Проценты, превышающие сумму ограничения, определенную п. 140.2 этой статьи, увеличили финансовый результат до налогообложения, уменьшают финансовый результат до налогообложения будущих отчетных налоговых периодов в сумме, уменьшенной ежегодно на 5 процентов до полного ее погашения с учетом ограничений, установленных п. 140.2 этой статьи (п. 140.3 ст. 140 Кодекса).

Проценты, которые в 2015 году превышали сумму ограничения, определенную п. 140.2 ст. 140 Кодекса, и увеличили финансовый результат до налогообложения, уменьшают финансовый результат до налогообложения соответствующего отчетного налогового периода 2016 года на сумму, уменьшенную ежегодно на 5 процентов.

Для расчета ограничений, установленных п. 140.2 ст. 140 Кодекса, неучтенные проценты по состоянию на 01.01.2016 г. уменьшаются на 5 процентов и прибавляются к сумме процентов, начисленных в пользу связанных лиц — нерезидентов в отчетных периодах 2016 года.

Если, например, проценты, начисленные в пользу связанных лиц — нерезидентов в отчетном периоде 2016 года, увеличены на сумму неучтенных процентов по состоянию на 01.01.2016 г. и уменьшенных на 5 процентов, не превышают ограничения, определенные п. 140.2 ст. 140 Кодекса, то сумма таких не списанных процентов по состоянию на 01.01.2016 г., уменьшенная на 5 процентов, учитывается в уменьшение финансового результата до налогообложения в декларации по налогу на прибыль предприятий за соответствующий отчетный период 2016 года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Детальніше

Сторінка 8 із 10

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

  • Ідентифікаційний код:  21613474
  • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
  • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
  • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
  • Режим роботи:  9-18 год. без перерви